​​

Diazepam

Antidot mod centralt virkende sympatomimetika, chloroquin m.fl. Krampestillende ved medikamentelt udløste kramper.

PRÆPARAT

Diazepam (Diazepam, Stesolid m.fl.). Injektionsvæske, opløsning eller emulsion 5 mg/ml, 2 ml.
Placering: Basislager/ Alle akutmodtagelser.
Beholdning: Ampuller à 2 ml; Minimumsbeholdning er 25 ampuller.

INDIKATION

Central sympatomimetisk overstimulering, fx med rusmidler som cocain, amfetamin eller MDMA/ecstacy.
Krampefremkaldende stoffer, MAO-hæmmere, antidepressiva.
Chloroquinforgiftning med cardiovaskulære symptomer eller profylaktisk ved dosis > 5 gram chloroquinbase.
Virkningsmekanisme: Diazepam (og andre benzodiazepiner) har en sederende effekt som følge af en positiv allosterisk modulation på GABAA receptorerne.

KONTRAINDIKATIONER

Ved livstruende forgiftninger er der ingen absolutte kontraindikationer. Alvorlige allergiske reaktioner er beskrevet, også for indholdsstoffer herunder soja i nogle præparater.

BRUGSVEJLEDNING

Medikamentelt udløste kramper:
Voksne: 10-20 mg IV, eller 20 mg rektalt (rektalvæske findes). Gentages efter behov.
Børn: 0,25-0,5 mg/kg IV, 2,5-5 mg rektalt (rektalvæske findes).
Behandlingsmål: Ophør af kramper.

Central sympatomimetisk overstimulering forårsaget af fx cocain, amfetamin eller MDMA/ecstacy:
Ved udtalte kliniske symptomer er behandlingsmålet at bryde overaktiveringen indenfor kort tid (10 min). Derfor doseres diazepam med 2-3 min mellemrum i stigende dosering ved minimalt eller manglende klinisk respons. Initial dosering 5-10 mg, efterfølgende doser kan øges til 10-25 mg/dosis. Der kan være behov for at totaldosis overstiger 1 mg/kg.
Behandlingsmål: Central sympatomimetisk overstimulering brydes, dvs. Reduktion af initialt forhøjet blodtryk, puls, respirationsfrekvens og temperatur; Muskeltremor ophører; Agiteret mental tilstand reduceres; Evt. normalisering af pupilstørrelse og reduceret svedtendens. Effekterne af central sympatomimetisk påvirkning overstimulation er farligere end at patienten bliver sederet af diazepam.

Chloroquinforgiftning:
Initialt 2 mg/kg som infusion over 30 min; Herefter af 2 mg/kg/24 timer i 24-48 timer. Dosis forventes at medføre sedation og behov for mekanisk ventilation. Bemærk at muligt solvens kan variere efter præparat, fx kan Stesolid Emulsion fortyndes i isotonisk glucose, og Diazepam"LaboratoireRenaudin'' kan fortyndes i isotonisk natriumchlorid eller isotonisk glucose.
Behandlingsmål: Revertering af cardiovaskulære symptomer (overledningsforstyrrelser, arytmier, hypotension). Diazepam overvejes tidligt i forgiftningsforløbet ved massiv chloroquin forgiftning (dosis > 5 g chloroquinbase) med henblik på at reducere risiko for udvikling hjertetoksicitet trods milde initiale cardiovaskulære symptomer.

MONITORERING

Klinisk: Vurdér løbende opnåede behandlingsmål.
Biokemisk: Blodglucose (særligt ved central sympatomimetisk overstimulation). Plasma kalium (særligt ved chloroquinforgiftning).

BIVIRKNINGER

Bevidsthedssvækkelse og respirationsdepression. Lokalirritation (flebitis).


/26.03.2021

Redaktør