Calciumsalte

Antidot ved calciumantagonist forgiftninger samt ved fluorid- og oxalatforbindelser.

PRÆPARAT

OBS: Injektionspræparater på markedet har forskellig styrke !
Calciumchlorid “SAD” injektionsvæske. 1 ml indeholder 20 mg (0,5 mmol) calcium (sv.t. 73,5 mg calciumchloriddihydrat /ml).
ELLER
Calciumgluconat injektionsvæske (flere producenter), opløsning 10 %. 1 ml indeholder 9,2 mg (0,23 mmol) calcium (sv.t. 100 mg calciumgluconat /ml).
Placering: Basislager/ Alle akutmodtagelser.
Beholdning: Ampuller à 10 ml; Lagerstørrelse afhænger af tilgængeligt præparat – Minimumsbeholdningen er 5 ampuller 0,5 mmol Ca2+ eller 10 ampuller 0,23 mmol Ca2+.

SAMT
Calcium præparat til oral anvendelse, fx Calcium-Sandoz, brusetabletter. 1 brusetablet á 500 mg indeholder 1132 mg calcium lactogluconat og 875 mg calciumcarbonat (sv.t. 500 mg eller 12.5 mmol calcium).
Placering: Basislager.
Beholdning: Brusetabletter; Minimumsbeholdning er 20 brusetabletter. Alternative calciumpræparater kan være tilgængelige.

INDIKATION

Forgiftning med calciumantagonister, samt ved hypocalcæmi opstået sekundært til eksponering for fluorid- og oxalatforbindelser.

KONTRAINDIKATIONER

Ved livstruende forgiftninger er der ingen absolutte kontraindikationer.

BRUGSVEJLEDNING

Calciumchlorid:
Dosis, Voksne og børn > 12 år: 10-25 ml (5-12,5 mmol; 200-500 mg calcium) dosis IV over 10-20 min.
Dosis, Børn 4-12 år: 2-4 mg calcium (0,1-0,2 ml) pr. kg IV.
Calciumgluconat:
Dosis, Voksne og børn > 12 år: 25-60 ml (6-14 mmol; 230-552 mg calcium) IV
Dosis, Børn 4-12 år: 0,3-0,6 ml/kg (0,069-0,14 mmol/kg; 2,8-5,5 mg/kg calcium) IV

Dosis gentages hvert 10-20 min efter behov. Ved moderate til alvorlig skade (typisk eksponering for HF koncentrationer > 20%) af fingre og hænder, samt ansigt, gives intra-arteriel calcium, idet dette er mere rationelt og mere effektivt end lokal- eller IV behandling, selvom administrationsvejen er mere invasiv og potentielt skadelig.

Behandlingsmål: S-calcium, stabil indenfor referenceområde.

Oral forgiftning med fluorid- og oxalatforbindelser: Som akut 1. hjælp kan oral indgivelse af en hvilken som helst atoksisk calciumforbindelse, fx Calcium-Sandoz®, brusetabletter: 5–10 g calcium sv.t. 10-20 brusetabletter.

Øjeneksponering med flussyre: Skylning med 1 L natriumchlorid 9 mg/ml, Ringer laktat eller postevand; Skylletid 30-75 min. Førstevalgsbehandling er den væske hvor behandling hurtigst kan iværksættes.
De fleste calciumsalte virker irriterende i øjet og kan øge skaden. Anvendelse af calciumholdige injektionsvæsker til øjenskylning rekommanderes derfor ikke.

MONITORERING

Klinisk/paraklinisk: Vitalparametre/ EKG
Biokemisk: Arteriel eller venøs calcium (Calcium-ion), vær opmærksom på at sted for dosering af calcium og prøvetagningssted skal være adskilt. Tillige: blodglucose, natrium, kalium, magnesium, syre-base status, laktat.

BIVIRKNINGER

Calciumchlorid er kraftigt vævsirriterende, derfor bør administration af dosis ske langsomt (over 5 min) i større blodkar. Ved digoxinforgiftning kan calciumtilførsel medføre øget tendens til rytmeforstyrrelser.
Hypercalcæmi efter aggressiv calciumterapi kræver som regel ingen behandling, da den generelt ikke er associeret med kliniske tegn eller symptomer.
Natriumindholdet i brusetabletter er 3 mmol natrium/brusetablet, sv.t. natriumindholdet i ca. 175 mg natriumchlorid.


/26.03.2021

Redaktør