​​

Botulinum Antitoxin

Antiserum mod botulisme.

PRÆPARAT

Polyvalent antitoksin mod toksiner fra Clostridium Botulinum.
Placering: Statens Serum Institut. Kontaktinformation nedenfor.
Beholdning: Hætteglas med tørstof til injektion.

INDIKATION

Forebyggelse af botulisme efter eksponering for botulinum neurotoksin. Årsager til eksponering kan være fødevarebåren, inficeret sår, samt intenderede injektioner med kosmetisk eller terapeutisk formål.
Virkningsmekanisme: Antitoksinet binder og neutraliserer cirkulerende frit botulinum neurotoksin og anvendes i det tidlige stadie af sygdommen, hvor det kan bremse udviklingen af paralyse. Antitoksinet har ikke effekt på allerede lammet muskulatur.

KONTRAINDIKATIONER

Ved livstruende forgiftninger er der ingen absolutte kontraindikationer.

BRUGSVEJLEDNING

Gives umiddelbart på mistanke om botulisme.
Antitoksinet findes kun på Statens Seruminstitut, og udleveres efter aftale med vagthavende i afdelingen Infektionsepidemiologi og Forebyggelse. Denne kan kontaktes på:
tlf. 3268 3038 i dagtid, og på
tlf. 4131 7404 udenfor almindelig dagarbejdstid.
Produkt og sammensætning kan ændres, og SSI rådgiver i den enkelte situation om indikation og behandling.
Behandlingsmål: Bremsning af udvikling af neuromuskulær blokade (paralyse, synsforstyrrelser).

MONITORERING

Klinisk: Vurdér løbende opnåede behandlingsmål samt klinisk bedring.
Biokemisk: Kan interagere med nogle målemetoder til blodglucose og resulterer i falsk forhøjet værdi.

BIVIRKNINGER

Artsfremmed serum med risiko for immunologiske/allergiske reaktioner. Aktuelle antiserum tilgængeligt i Danmark er produceret i hest, og allergikere herfor kan gives profylaktisk antihistamin og steroid. Transmission af infektiøse emner, inkl. ukendte. Milde bivirkninger inkluderer træthed, kvalme, opkastninger og hovedpine.


/29.09.2023

Redaktør