​​

Biperidin

Antidot mod medikamentelt udløste ekstrapyramidale symptomer.

PRÆPARAT

Biperiden (Akineton®). Injektionsvæske 5 mg/ml.
Placering: Basislager/ Alle akutmodtagelser.
Beholdning: Ampuller à 1 ml; Minimumsbeholdningen er 5 ampuller.

INDIKATION

Medikamentelt udløste ekstrapyramidale symptomer, fx efter overdosering med flere typer antipsykotika.

KONTRAINDIKATIONER

Ved livstruende forgiftninger er der ingen absolutte kontraindikationer. Relative kontraindikationer inkluderer glaukom med snæver kammervinkel, prostatahypertrofi, gastroparese, erhvervet pylorusstenose, myasthenia gravis.

BRUGSVEJLEDNING

Dosis, voksne: 2,5-5 mg (0,5-1 ml) IV. Dosis kan gentages efter 30 minuter. 
Dosis, børn: 0,04-0,06 mg/kg IV. Dosis kan gentages efter 30 minuter. 
Behandlingsmål: Ophør af ekstrapyrimidale symptomer, inkl. dystoni, akatisi, parkinsonisme, dyskinesier.

MONITORERING

Klinisk: Vurdér løbende opnåede behandlingsmål, samt tegn på overdosering.
Biokemisk: Varierende; Afhænger af giftstof.

BIVIRKNINGER

Biperidin er et antikolinergikum med central virkning, men svagere perifer virkning sammenlignet med atropin; En tertiær amin med hovedsageligt antimuscarinerg effekt, som afspejles i bivirkningsprofilen med takykardi, excitation, konfusion, mundtørhed, blussen, urinretention, og centrale effekter fx agitation, konfusion, hallucinationer.


/26.03.2021

Redaktør