​​

Atropin

Antidot mod acetylkolinesterasehæmmere.

PRÆPARAT

Atropin SAD (atropinsulfat). Injektionsvæske 1 mg/ml, 1 ml og 3 ml; OG på Suppleringslager tillige Atropinsulfat – 100 mg. Injektionsvæske 10 mg/ml, 10 ml
Placering: Basislager/ Alle akutmodtagelser OG Suppleringslager/ Et lager i hver region: 
Region Hovedstaden/Rigshospitalets Traumecenter
Region Midt/Aarhus Universitetshospital – Akutafdelingen, Skadestuen
Region Sjælland/Sjællands Universitets Hospital Køge – Akutafdelingen 
Region Syddanmark/Odense Universitetshospital – Akutafdelingen
Region Nord/Aalborg Universitetshospital Akut- og Traumecentret
Beholdning: 
Basislager: Ampuller à 1 ml og 3 ml; Minimumsbeholdning er 10x 1 ml og 30x 3 ml. 
Suppleringslager: Total mængde på hvert Suppleringslager er 2000 mg. To forskellige styrker lagerholdes ! 
Atropin SAD (atropinsulfat). Injektionsvæske 1 mg/ml: Ampuller/Hætteglas à 10-100 ml. Beholdningen er 10-100 amp./htgl. afhængig af amp./htgl. volumen; 
OG 
Atropinsulfat – 100 mg. Injektionsvæske 10 mg/ml: Ampuller à 10 ml. Beholdningen er 10 ampuller (to pakninger à 5 ampuller/pakning).

INDIKATION

Atropin er et anticholinergikum, som anvendes ved forgiftning med acetylcholinesterasehæmmere – Pesticider (insektmidler) og kemiske kampstoffer (nervegift) af organophosphattypen, samt insektmidler af carbamattypen. Endvidere ved medicinsk induceret bradycardi og muskarinholdige svampe.

KONTRAINDIKATIONER

Ved livstruende forgiftninger er der ingen absolutte kontraindikationer. Relative kontraindikationer inkluderer glaukom med snæver kammervinkel, prostatahypertrofi, gastroparese, erhvervet pylorusstenose, myasthenia gravis. Ved mistanke om glaukom kan nødvendig behandling gennemføres ved samtidig drypning af øjnene med pilocarpin 2%.

BRUGSVEJLEDNING

Forgiftning med organophosphater / Insektmidler inkl. carbamattypen:
Dosis, Voksne: Ved usikker diagnose gives testdosis på 1 mg IV. Behandlingen fortsættes med 5 min interval. Dosis fordobles indtil behandlingsmål nås (2 – 4 – 8 – 16 – 32 mg osv.).
Dosis, Børn: 0,05 mg/kg legemsvægt IV.
Behandlingsmål: Revertering af cholinerge (muskarine) effekter, dvs. ophør af hypersekretionen i bronchier og øvre luftveje; Systolisk BT > 80-90 mmHg; Puls > 80/min; Samt miosis evt. reverteret til normal pupilstørrelse. Det er ofte nødvendigt med meget store doser atropin ved behandling af organophosphatforgiftning efter eksponering for pesticider.

Forgiftning med organophosphater / Kemiske kampstoffer (nervegas) af organophosphattypen:
Dosis, Voksne: Initialdosis 2 mg IV. Gentages hvis behov. Doseres med 5 min interval. Dosis fordobles indtil behandlingsmål nås (2 – 4 – 8 – 16 – 32 mg osv.). Behandling sker i kombination med Obidoxin (se anvendelsesforskrift).
Dosis, Børn op til 14 år: 0,08-0,15 mg/kg legemsvægt IV.
Behandlingsmål: Revertering af cholinerge (muskarine) effekter, dvs. ophør af hypersekretionen i bronchier og øvre luftveje; Systolisk BT > 80 mmHg; Puls > 80/min; Miosis evt. reverteret til normal pupilstørrelse. Nødvendig dosis er oftest langt mindre end der kræves efter eksponering for pestider af organophosphattypen.

Medicinsk induceret bradykardi med fx ß-blokker, calciumantagonist eller digoxin:
Dosis, Voksne: 0,5-1 mg IV; Kan gentages i refrakte doser til ønsket effekt, op til højst 3 mg.
Dosis, Børn: 0,02 mg/kg legemsvægt IV; Kan gentages i refrakte doser til ønsket effekt, op til højst 1 mg.
Behandlingsmål: Revertering af bradycardi.

Forgiftning med muskarinholdige svampe:
Dosis, Voksne: 0,5-1 mg IV; Kan gentages i refrakte doser til ønsket effekt.
Dosis, Børn: 0,02 mg/kg legemsvægt IV; Kan gentages i refrakte doser til ønsket effekt.
Behandlingsmål: Revertering af cholinerge (muskarine) effekter, dvs. ophør af hypersekretionen i bronchier og øvre luftveje; Systolisk BT > 80-90 mmHg; Puls > 80/min; Miosis evt. reverteret til normal pupilstørrelse.

MONITORERING

Klinisk: Vurdér løbende opnåede behandlingsmål, samt tegn på overdosering.
Biokemisk: Varierende; Afhænger af giftstof.

BIVIRKNINGER

Relativ overdosering: Takykardi, excitation, konfusion, mundtørhed, blussen, urinretention – sv.t. anticholinerge symptomer.


/27.01.2023

Redaktør