Hvepse- og bistik

​Giften fra hvepse og bier giver først og fremmest hævelse, smerte og kløe ved bidstedet. Mange samtidige stik kan give alvorlige forgiftningssymptomer som feber, ildebefindende og mathed. Dette er dog ikke almindeligt.

Allergiske reaktioner på hvepse- eller bistik 

Hævelser efter stik i mundhule og svælg kan være meget farlige, idet der er fare for at blive kvalt.

Bi- og hvepsestik kan fremkalde allergi hvis du er disponeret for det. I så tilfæde kan et nyt stik give en generel allergisk reaktion med ildebefindende, mathed, hævelse af læber og øjenomgivelser, udslæt, kløe, åndedrætsbesvær samt hurtig og svag puls. Hvis du har haft sådanne allergiske reaktioner, bør du drøfte mulighederne for forebyggende behandling med en læge.


Redaktør