Snifning

Ved snifning menes indånding af dampe fra giftige stoffer for at opnå hurtig rus. Alt fra skocreme, lim, lightergas, lattergas, flødeskumspatroner, "poppers" og opløsningsmidler kan misbruges.

Risikomærkning på emballagen er mærket med flere advarsels markeringer (bl.a. TX, T, C, Xn, Xi, N).

Virkning

Flygtige kulbrinter der virker ved at fortrænge ilt. Symptomer indtræder i takt med at iltkoncentrationen i indåndingsluften mindskes.

Snifning af lightergas kan medføre svær hjerneskade, da opløsningsmidlet i gassen opløser det fedtvæv hjernen består af.

Pludselig død ved snifning "Sudden sniffers death" er set.

Symptomer

  • Usikre bevægelser
  • Opstemthed
  • Vrøvlende tale
  • Hovedpine
  • Svimmelhed
  • Bevidstløshed
  • Angst
  • Aggression
  • Hjertebanken

Førstehjælp ved forgiftning som følge af snifning

Kontakt  Giftlinjen 82 12 1212 for råd og risikovurdering


Redaktør