GHB

Gamma-Hydroxybutyrat (GHB) er et misbrugsstof som vanligvis indtages i flydende form ("hætter").

Sælges hyppigst som en klar, farveløs, smagsneutral væske i små flasker. Forhandles sjældent som pulver eller kapsler.

GHB kan være svært at dosere og der er derfor stor risiko for forgiftning. Ved alvorlig forgiftning er der risiko for bevidstløshed og personen ophører med at trække vejret.

Desuden er der set ætsningsskader i mund og hals i tilfælde af at GHB indeholder rester af afløbsrens og evt. citronsyre som bruges i fremstillingsprocessen.

Virkning

GHB har en afslappende/sløvende og let euforisk/hallucinogen virkning.

GHB udvikler afhængighed med øget stofbehov til følge. Ved pludselig ophør af vanligt forbrug, kan der udvikles abstinenser, som kan være livstruende.

Symptomer

 • Opstemthed
 • Hallucinationer
 • Hovedpine
 • Sløvhed
 • Dyb søvn
 • Konfusion
 • Koma
 • Kvalme og opkastning
 • Langsom puls
 • Muskeltrækninger i kæbe, arme og ben
 • Kramper

Førstehjælp ved forgiftning med GHB

Indtag hos børn, skal altid til observation på sygehus.

Indtag hos voksne afhænger af mængde, tilvænning og symptomer.

Kontakt Giftlinjen 82 12 12 12 for råd og risikovurdering


Redaktør