Stormhat

Venusvogn, Blå Sko, Duevogn, Aconitum

Lila blommor med flikiga blad


Beskrivelse

Hele planten er meget giftig, specielt frø og rod. Den indeholder akonitin og nærtbeslægtede alkaloider. Alvorlige forgiftninger, endog med dødsfald, er indtrådt ved medicinsk anvendelse eller ved forveksling med spiselige rødder. Forgiftninger ved ulykkestilfælde er sjældne. Nordisk Stormhat Aconitum septentrionale indeholder også akonitinlignende alkaloider.

Symptomer

Efter minutter til en time ses brændende fornemmelse i mund og svælg, stikkende fornemmelse i fingre og tæer, opkastning, evt. diarré. Øget spytproduktion, tørst og sved, synsforstyrrelser.
I alvorlige tilfælde hjerterytmepåvirkning, kramper og åndedrætsstop.


Forholdsregler

Giv om muligt væske. Fremkald straks opkastning. K​ontakt 112. 
Ovenstående gælder også for Ægte Stormhat Aconitum napellus, Nordisk Stormhat Aconitum septentrionale, Have-Stormhat Aconitum cammarum
Redaktør