Skarntyde

Skarntyde

Conium maculatum

Beskrivelse

Planten er meget giftig og indeholder alkaloider, bl.a. koniin, som har nikotinlignende virkning. Smagen skal være meget ubehagelig, hvorfor risikoen for ulykkestilfælde ved indtagelse bedømmes som ringe. Forvekslinger er dog set.

Symptomer

Symptomer ses hurtigt indenfor 5-60 min med øget spytproduktion, opkastning, tørst, synsforstyrrelser, muskelsvaghed, lammelser.

Forholdsregler

Ved enhver mistanke om indtagelse kontakt Giftlinjen 82 12 12 12:
Fremkald straks opkastning. Giv mælk.


Redaktør