Rocoto

Capsicum pubescens
Växt i kruka med gröna blad och orange eller gröna frukter.
Beskrivelse
Stueplante. Potteplante og krydderurt. Frugten indeholder alkaloidet capsaicin, som er stærkt irriterende. Forgiftning ved indtagelse af potteplantens frugter er ikke kendt.

Symptomer

Slimhindeirritation med brændende fornemmelse i mund og svælg, opkastning, mavesmerter, diarré. Kontakt med plantesaften kan give kraftig øjen- og hudirritation.

​Forholdsregler

Giv væske. Kontakt læge, hvis mere end et par frugter er indtaget. Skyl øjnene i mindst 5 minutter. Afvaskning med vand og sæbe ved hudkontakt.
Redaktør