Rocoto

Capsicum pubescens

Beskrivelse


Stueplante. Potteplante og krydderurt. Frugten indeholder alkaloidet capsaicin, som er stærkt irriterende. Forgiftning ved indtagelse af potteplantens frugter er ikke kendt.

Symptomer

Slimhindeirritation med brændende fornemmelse i mund og svælg, opkastning, mavesmerter, diarré. Kontakt med plantesaften kan give kraftig øjen- og hudirritation.

​Forholdsregler

Giv væske. Kontakt læge, hvis mere end et par frugter er indtaget. Skyl øjnene i mindst 5 minutter. Afvaskning med vand og sæbe ved hudkontakt.
Redaktør