Ranunkel

Ranunculus

Låga växter med gröna blad och gula blommor.Gul blomma på en äng.

Beskrivelse

Planten indeholder irriterende stoffer, bl.a. en flygtig olie, protoanemonin. Indholdet varierer mellem forskellige arter og modningsstadier, idet blomstrende planter har højest indhold. På grund af den skarpe smag er indtagelse af store mængder plantedele usandsynlig. Kontakt med plantedele kan give eksem. Tigger-Ranunkel Ranunculus sceleratus, Nedbøjet Ranunkel Ranunculus flamula, Ager-Ranunkel Ranunculus arvensis, Knold-Ranunkel Rununculus bulbosus hører til de mest irriterende blandt arter af Ranunkel. Eng-Kabbeleje Caltha palustris, Klematis Clematis, Skovranke Clematis vitalba og Druemunke Actaea spicata har lignende egenskaber.

Symptomer

Slimhindeirritation med brændende fornemmelse i mund og svælg, øget spytproduktion, blæredannelse, opkastning, mavesmerter, diarré. Evt. almen påvirkning. Kontakt med plantesaften kan give kraftig øjen- og hudreaktion.

​Forholdsregler

Giv væske. Afvask huden med sæbe og vand. Skyl øjnene i mindst 5 minutter. Ved udtalte symptomer, kontakt læge.
Redaktør