Mose-Bølle

Vaccinium uliginosum
Växt med gröna blad och blå bär.

​Beskrivelse

Bærrene er spiselige. De kan forveksles med Blåbær, men indeholder farveløs saft. Indtagelse af store mængder bær kan give symptomer, formentlig på grund af en parasitsvamp, som kan vokse på bærret. I ældre litteratur ansås bærret for at have en vis giftighed. Bladene indeholder irriterende stoffer.

Symptomer

Hvis store mængder bær er indtaget evt. ildebefindende, svimmelhed, følelse af beruselse, opkastning samt hjertepåvirkning og blodtryksfald.
Kontakt læge ved symptomer

Redaktør