Medusahoved

Euphorbia caput-medusae


Euphorbia caput medusa PICT3430.JPG

Beskrivelse

Stueplante. Kaktuslignende potte-/stueplante, som – specielt i stammen – indeholder en stærkt irriterende hvid plantesaft. Stænk af saften i øjet er den alvorligste risiko. Planten har torne, hvorfor indtagelse er usandsynlig.

Symptomer

Slimhindeirritation, brændende fornemmelse i mund og svælg, øget spytproduktion og hævelse, synkebesvær. Evt. opkastning og mavesmerter. Kontakt med plantesaften kan give stærk øjen- og hudreaktion.

Forholdsregler

Giv væske. Afvask med vand og sæbe ved hudkontakt. Skyl øjnene i mindst 5 minutter ved øjenkontakt. KontaktGiftlinjen 82121212 ved udtalte eller vedvarende symptomer.
Redaktør