Laurbær-Kirsebær

Prunus laurocerasus

​Beskrivelse

Laurbærkirsebær tilhører stenfrugtfamilien (Prunus) ligesom Bittermandel, Abrikos, Blomme, Fersken, Slåen, Hæg. Frøene i stenene indeholder amygdalin i varierende koncentration. Amygdalin kan efter indtagelse afgive cyanbrinte. Forgiftninger er sjældne.
Bærrene i sig selv er ufarlige, forgiftning ses kun ved knusning af stenen og tygning af kernen. Synkes stenene hele medfører det ikke risiko for forgiftning

Symptomer

Symptomerne kan være 1/2-2 timer  forsinkede. Ildebefindende, opkastning, hjertebanken, i alvorlige tilfælde vejrtrækningsbesvær, bevidstløshed, kramper.

Forholdsregler

Kontakt læge hvis mere end 4 sten og kerner er indtaget.
Kontakt Giftlinjen for vurdering  82121212
Redaktør