Kobjælde

Pulsatilla

​Beskrivelse

Planten indeholder irriterende stoffer, bl.a. en flygtig olie, protoanemonin. Indholdet varierer mellem forskellige arter og modningsstadier, idet blomstrende planter har højest indhold. På grund af den skarpe smag er indtagelse af store mængder plantedele usandsynlig. Kontakt med plantedele kan give eksem.

Symptomer

Slimhindeirritation med brændende fornemmelse i mund og svælg, øget spytproduktion, blæredannelse, opkastning, mavesmerter, diarré. Evt. almen påvirkning. Kontakt med plantesaften kan give kraftig øjen- og hudreaktion.

Forholdsregler

Giv væske. Afvask huden med sæbe og vand. Skyl øjnene i mindst 5 minutter. Ved udtalte symptomer, kontakt læge.
Redaktør