Kalla

Zantedeschia

​Beskrivelse

Plantesaften er irriterende. Indtagelse af Hvid Kalla Zantedeschia aethiopica, har givet forgiftninger hos børn.

Symptomer

Slimhindeirritation med brændende fornemmelse i mund og svælg, evt. mavebesvær.

Forholdsregler

Giv væske. Afvask med vand og sæbe ved hudkontakt. Skyl øjnene i mindst 5 minutter ved øjenkontakt. Kontakt læge ved udtalte eller vedvarende symptomer.
Redaktør