Gifttyde

Cicuta virosa
Flockblommig växt vid vatten


​Beskrivelse

Hele planten er ekstremt giftig, specielt stilkens nedre del og jordstænglen. Den indeholder cicutoksin, som optages hurtigt fra tarmen og kan give kramper. Jordstænglen og de nederste dele af stilken er gule med tværvægge. De indeholder en olieagtig plantesaft, hvor cikutoksinet er koncentreret. Gifttyde vokser ved strande, moser, vandløb og på fugtige steder, og roden kan blive let tilgængelig f.eks. ved gravearbejde eller i tørkeperioder. Indtagelse indebærer livsfare, også blot at sutte på plantedele kan give forgiftning. Forveksling er set med spiselige rødder. Dødsfald er rapporteret bl.a. fra Norge. Kreaturforgiftninger er relativt almindelige, men planten er i øvrigt ret sjælden.

Symptomer

Kan i løbet af få minutter til et par timer give brændende fornemmelse i mund og svælg. Kraftig spytproduktion, mavesmerter, opkastning, diarré, feber, voldsomme kramper, bevidstløshed og åndedrætsstop.

Forholdsregler

Ved mistanke om indtagelse fremkald opkastning og ring 112. 
Ved tvivlstilfælde kontakt Giftlinjen 82 12 12 12


Redaktør