Foldblad

Veratrum

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Veratrum_Album.jpg​Beskrivelse

Hele planten er meget giftig, specielt roden indeholder stærkt irriterende alkaloider, veratrin. Pulveriseret rod forekom tidligere i nysepulver. Sådan anvendelse kan give alvorlige symptomer.

Symptomer

Slimhindeirritation med brændende fornemmelse i mund og svælg. Opkastninger, mavesmerter, diarré, øget spytproduktion, i alvorlige tilfælde blodtryksfald, bevidstheds- og åndedrætspåvirkning. Kontakt med planten kan give kraftig hudirritation.

Forholdsregler

Giv væske. Kontakt Giftlinjen 82 12 12 12. 
Afvaskning ved hudkontakt.
Redaktør