​​​​

Flamingoblomst


 

Anthurium scherzerianum

Beskrivelse

Planten indeholder irriterende stoffer i blad og stængel.

Symptomer

Slimhindeirritation med brændende fornemmelse i mund og svælg, evt. opkastninger, diarré.

Forholdsregler

Giv væske. 
Afvask med vand og sæbe ved hudkontakt. 
Skyl øjnene i mindst 5 minutter ved øjenkontakt. 
Kontakt Giftlinjen 82121212 ved udtalte eller vedvarende symptomer.
Redaktør