Druemunke


Actaea spicata

​Beskrivelse

Planten inklusive de skinnende, sorte bær indeholder ukendte stoffer, muligvis af protoanemonin-type.

Symptomer

Slimhindeirritation med brændende fornemmelse i mund og svælg, øget spytproduktion, blæredannelse, opkastning, mavesmerter, diarré. Evt. almen påvirkning. Kontakt med plantesaften kan give kraftig øjen- og hudreaktion.

Forholdsregler

Giv væske. Afvask huden med sæbe og vand. Skyl øjnene i mindst 5 minutter. Ved udtalte symptomer, kontakt Giftlinjen 82121212.
Redaktør