Cypres-Vortemælk

Euphorbia cyparissias

Beskrivelse

Vildtvoksende planter, hvis plantesaft har irriterende egenskaber. De 3 nævnte arter er de mest irriterende. Indtagelse af store mængder plantedele anses for usandsynlig

Symptomer

Slimhindeirritation med brændende fornemmelse i mund og svælg, øget spytproduktion, hævelse, synkebesvær, opkastning, mavesmerter og diarré. Evt. almen påvirkning. Kontakt med plantesaft kan give kraftig øjen- og hudirritation.

Forholdsregler

Giv væske. Skyl øjnene i mindst 5 minutter. Afvaskning ved hudkontakt. Kontakt læge ved udtalte symptomer. Ovenstående gælder også for Gaffel-Vortemælk Euphorbia peplus og Skærm-Vortemælk Euphorbia helioscopia
Kontakt Giftlinjen 82121212 for risikovurdering
Redaktør