Almindelig Syre

Almindelig syre

Grön växt
Rumex acetosa

Beskrivelse
Planten indeholder oxalater i lav koncentration.

Symptomer

Efter indtagelse af stor mængde med forsinkelse: Opkastning, mavesmerter, diarré.

Forholdsregler

Giv mælk. Kontakt Giftlinjen 82 12 12 12


Redaktør