​​

Almindelig Giftsumak

Rhus Radicans

Image result for rhus radicans

Rhus radicans

Beskrivelse

Planten indeholder en flygtig olie, som ved hudkontakt er stærkt irriterende. Planten er meget sjælden. Findes som en sjælden importeret art i Danmark.

Symptomer

Inden for et til flere døgn kraftig hudirritation med kløe, rødme, hævelse og blærer. Irritationen kan vare ved i uger.

Forholdsregler

Grundig afvaskning med sæbe.
Ved eksem og blærer kontakt Giftlinjen 82121212
Redaktør