Lykkekløver

Krukväxt med fröna klöverlika blad och vita blommor.

Beskrivelse

Planten indeholder oxalater i lavt indhold.

Symptomer

Mavebesvær.

Ved indtag af store mængder kan der ses nyrepåvirkning.

Ved symptomer kontakt Giftlinjen 82121212


Redaktør