Kristi tornekrone

Krukväxt med gröna blad, röda blommor.

Beskrivelse

Planten indeholder plantesaft der er stærkt irriterende

Symptomer

Giver brændende fornemmelse i mund og svælg, savlen

Plantesaften kan desuden give kraftig øjen- og hudirritation

Forholdsregler

Giv lidt at drikke

Øjne skylles. Hud vaskes med vand og sæbe.

Ved symptomer kontakt Giftlinjen 82121212

Redaktør