​​​​​

Euphorbia

Kaktursliknande krukväxt med gröna blad och vit växtsaft.

Beskrivelse

Tilhører Vortemælk familien

Indeholder plantesaft der er stærkt irriterende

Symptomer

Kan give brændende fornemmelse i mund og svælg ved indtag.

Plantesaft kan give kraftig øjenirritation

Behandling

Skyl mund og giv noget at drikke.

Øjne skylles med vand mindst 5 minutter

Kontakt Giftlinjen 82121212 ved symptomer


Redaktør