Amazonskjold

 Alocacia Amazonica

​Amazonskjold

Växt med stora gröna, ådrade blad

Beskrivelse

Potteplante hjemhørende i Sydøstasien. Store trekantede blade med lange bladstilke, der stammer direkte fra stilken. Bladene har stærke markerede strenge.

Symptom

Slimhindeirritation med brændende fornemmelse i mund og svælg, øget spytproduktion, opkastning, mavesmerter, diarré, evt. almen påvirkning. Kan give kraftig hudirritation, evt. blæredannelse.

 Forholdsregler

Giv væske. Afvask med vand og sæbe ved hudkontakt. Skyl øjnene i mindst 5 minutter ved øjenkontakt. Kontakt Giftlinjen 82 12 12 12  ved symptomer. Kontakt læge ved  udtalte eller vedvarende symptomer


Redaktør