Medicin

​Medicin kan medføre stor forgiftningsrisiko for både børn og voksne. Eksempler på særligt farlig medicin er jernpræparater, sovetabletter, malariapræperater, hjertemedicin samt beroligende, smertestillende og antidepressiv medicin.

Opbevar altid medicin utilgængeligt for børn 

Små børn undersøger deres omgivelser ved at putte ting i munden - også medicin. Og større børn kan udsættes for forgiftningsfare, hvis de leger med medicin. Langt de fleste uheld kan imidlertid forebygges ved at følge disse råd: 

  • Medicin skal altid opbevares utilgængeligt for børn i et aflåst medicinskab
  • Husk at medicin heller ikke må stå på natbordet eller lignende, når nogen i familien er syg.
  • Jerntabletter og vitaminer kan give alvorlige forgiftninger og bør derfor også opbevares utilgængeligt for børn.
  • Medicinskabe bør kun bruges til medicin.
  • Informer slægtninge, dagplejemødre og andre om, at de bør opbevare deres medicin utilgængeligt for børn.

Alvorlige selvforgiftninger blandt voksne og unge

De alvorligste forgiftninger skyldes i reglen unges eller voksnes selvforgiftning, enten som led i misbrug eller i desperation. Du kan altid ringe til Giftlinjen, hvis du er vidne til forgiftninger blandt kammerater eller kærester. Du kan godt være anonym, hvis du ønsker det. 


Risiko for medicineringsfejl blandt ældre

De ældre er den befolkningsgruppe, der bruger mest medicin. Derfor er det også de ældre, der oftest er udsat for medicineringsfejl i form af forkerte doser eller forveksling af præparater. Disse fejl er heldigvis sjældent alvorlige, men giver ofte usikkerhed og utryghed. 


Husk at medicin, som ikke er receptpligtig, også kan​ være farlig!


Redaktør