Kanel

​Kanel er kendt og brugt siden oldtiden. kanel er pulveriseret bark fra træet Cinnamomum verum, kan også være andre barktyper.

Image result for kanel

​Beskrivelse

Markedsføres i Danmark hyppigst som Kassia/kinesisk kanel, Desuden findes også Indonesisk kanel, Vietnamesisk kanel og Indisk kanel.

Kanel har været anvendt som naturlægemiddel. 

Risiko

Kanel kan medføre allergiske og irritative symptomer ved kontakt med hud, øjne og slimhinder.

Kanelolie kan give forbrændingsskader på huden

Symptomer

Hud: allergisk og kontaktallergi

Indtag: ved store mængder kvalme, rødme og irritation.

Kanelolie kan give hjertebanken, svimmelhed, rødme og åndedrætsbesvær.

Inhalation: Luftvejsirritation, hoste

Behandling

Skyl hud og øjne, drik væske ved indtag.

Kontakt Giftlinjen 82121212 for risikovurdering.
Redaktør