Bittermandelessens

​Bittermandel essens indeholder Benzaldehyd (Benzoesyre, Bittermandelolie)

​Beskrivelse

Bittermandelessen er en farveløs eller gullig væske med duft af bittermandel og har en brændende smag.

Bittermandelessens anvendes som smagstilsætning til forskellige fødevarer. 

Det kan være fremstillet syntetisk og indeholde Benzaldehyd. Kan også være fremstillet af bittermandler , i så fald indeholder det amygdalin.

Bittermandelessens er svagt irritativt.

Symptomer

Ildebefindende, mavesmerter, kvalme og opkastning

Behandling

Ved indtagelse: Skyl straks munden, giv et glas vand til fortynding. Fremkald ikke opkastning. 

Ved indtag hos børn < 5 ml kan man observeres hjemme.

Voksne: kontakt lægevagt ved indtag > 1 mundfuld eller ved symptomer 

Øjeneksponering: Skyl øjet 10 minutter.

Hudkontakt: Skyl og vask huden.

Kontakt Giftlinjen 82121212 for risikovurdering

Opbevaring

Bør opbevares uden for børns rækkevidde.Redaktør