Bitter mandel

​Bittermandel tilhører stenfrugtfamilien og indeholder amygdalin.

​Beskrivelse

Bittermandel anvendes som smagsforstærker i bagværk og marcipan

Bittermandler indeholder amygdalin, der frigøres når man tygger mandlen. Indtag af hele kerner medfører ikke forgiftning.

Amygdalin er varmestabilt og opvarmning er ikke tilstrækkeligt.


Symptomer

Kan opstå forsinket 30 min - 2 timer efter indtag.

Ildebefindende, opkastning, hovedpine, kvalme, hurtig puls. I alvorlige tilfælde påvirket vejrtrækning, kramper og bevidstløshed.

Behandling

Børn behandlingskrævende indtag:  Ved mere end 4 bittermandler.

Voksne behandlingskrævende indtag og tygning: Ved mere end >30 bittermandler

Kontakt Giftlinjen 82121212 for risikovurderingRedaktør