Bagepulver

​Bagepulver i små mængder medfører ikke så stor risiko ved indtag, mens store mængder kan medføre forgiftning

​Bagepulver består af natriumhydrogenkarbonat. Et barn der indtager op til 1 tsk. bagepulver er ufarligt. Større indtag kan medføre kvalme opkast og sløvhed. Stort indtag kan medføre alvorlig forgiftning, dette forekommer sjældent. 

Ved indånding kan man få irritation af luftvejene.

Behandling

Ved indtag:

  • Giv væske at drikke
  • Kontakt Giftlinjen for risikovurdering og råd, hvis barnet har indtaget mere end 1 tsk.
  • Kontakt lægevagt ved symptomer som stærke mavesmerter, opkast eller svimmelhed.

Ved Øjenkontakt

  • Skyl med lunkent rindende vand i 10 minutter. Kontakt læge ved vedvarende symptomer.

Indånding:

  • Ved vedvarende symptomer fra luftvejene, kontakt Giftlinjen 82121212


Redaktør