Vortemiddel

Risiko:

Koncentreret opløsning og pulver er kraftigt irriterende. Kan bl.a. give opkastning, evt. risiko for nyrepåvirkning.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv et glas væske, gerne mælk, til fortynding. Tag evt. på skadestue.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.
Redaktør