Vinduespudsemidler (til biler)

Risiko:

Indeholder denatureret sprit​,​ eller isopropanol​, se disse produkter.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv et glas væske, gerne mælk til fortynding. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst skab.
Redaktør