Vegetabilsk terpentin

Risiko:

Vegetabilsk terpentin (fransk terpentin) indebærer stor forgiftningsrisiko. Giver bl.a. ildebefindende, opkastning, bevidsthedspåvirkning, evt. nyrepåvirkning. Kan give lungeskader hvis det fejlsynkes. Forekommer især som opløsningsmiddel til kunstnerfarver og evt. i møbelpolishmidler. Mineralsk terpentin​​: se dette.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv et glas væske til fortynding. Undgå fedt. Kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for oplysning om risiko og behandling. Ved hoste eller sløvhed efter indtag, søg straks skadestue.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn. Bør ikke findes hos børnefamilier.
Redaktør