Vandrensningsprodukter

Risiko:

Risikabel gruppe. Bl.a. kan hypoklorit​​, kloramin​, jod​ og sølvforbindelser indgå.


Forholdsregler:

Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (telefon 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn. Bør ikke findes hos børnefamilier.
Redaktør