Undervognsbehandlingsprodukter

Risiko:

Beholdere med rensemiddel til at fjerne pletter fra undervognsbehandlingen indeholder kulbrinter med en risiko svarende til lampeolie​​​. 
​Speciel risiko: Indsprøjtning i huden under overtryk, f.eks. ved undervognsbehandling af biler, kan give lokal ødelæggelse af vævet.


Forholdsregler:

Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst rum.
Redaktør