Træbeskyttelsesmidler - træolier

Risiko:

Træolier indeholder almindeligvis petroleumsprodukter​​, se dette produkt.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Giv nogle spiseskefulde væske, gerne fløde. Tag på skadestue, hvis barnet kaster op, får hoste, feber eller bliver sløvt i løbet af 4-6 timer efter indtagelsen, eller hvis den indtagne mængde er over 1 dl.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst skab.
Redaktør