Træolier

Risiko: 

Træolier indeholder almindeligvis petroleumsprodukter, se dette produkt. Risiko for kemisk lungebetændelse ved opkastning.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Kontakt lægevagten, hvis barnet kaster op, får hoste, feber eller bliver sløvt i løbet af 4-6 timer efter indtagelsen, eller hvis den indtagne mængde er over 1 dl.
Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen på 82 12 12 12

Opbevaring: 

Opbevares udenfor børns rækkevidde.
Redaktør