Tørklosetmidler

Risiko:

Risikabel gruppe, kan indeholde fenollignende stoffer, formaldehyd​​, glutaraldehyd eller kvaternære ammoniumforbindelser​, isopropanol​, sprit​, se disse.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske, helst mælk. Fremkald ikke opkastning. Søg straks skadestue. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst skab.
Redaktør