Tobak - snus

Risiko:

Snus består af mørk og temmelig finkornet tobak med højt nikotinindhold og kan indebære større risiko for forgiftning. Det samme gælder pibesovs, hvor nikotinindholdet kan være usædvanligt højt. Indtagelse af snus, pibesovs eller større mængder tobak kan give nikotinforgiftning.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Kontakt læge eller tag på skadestue, som i tvivlstilfælde kan kontakte Giftlinjen med henblik på rådgivning om risiko


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.
Redaktør