Tjære

Risiko:

Stenkulstjære er stærkt hudirriterende og kan indebære forgiftningsrisiko p.g.a. indholdet af bl.a. fenollignende stoffer, se fenol. Trætjære er mindre farligt. Kreosot, stenkulstjæredestillat, indgår i visse træimprægneringsmidler, se træbeskyttelsesmidler.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv et glas væske, gerne mælk, til fortynding. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst skab. Hold børn væk fra frisk tjære.
Redaktør