Teaktræsolie

Risiko:

I reglen indgår petroleumsprodukter, terpentin, se dette produkt.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv et glas væske, gerne mælk, til fortynding. Fremkald ikke opkastning. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab.
Redaktør