Tandprotesemidler

Kaldes også: 

Protesemidler, rensetabletter til proteser, Steradent

Risiko: 

Kan være kraftigt irriterende, evt. ætsende ved indtagelse af tabletter.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde
Redaktør