Talkum

Kaldes også: 

Talkumpudder, pigment white, mussolinite, sæbesten, magnesium silikat.

Risiko: 

Indtagelse er ufarlig. Kraftig indånding af talkum kan dog give lungeskader.

Forholdsregler: 

Hvis du er i tvivl kontakt Giftlinjen tlf. 82 12 12 12. Opsøg læge ved kraftig indånding.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.


Redaktør