Talkum

Risiko:

Indtagelse er ufarlig. Kraftig indånding af talkum kan dog give lungeskader.


Forholdsregler:

Tag på skadestue ved kraftig indånding.


Opbevaring:

Lad ikke barnet lege med pakningen og stil ikke pakningen, så den kan falde ned over barnet.
Redaktør