Tætningsmidler

Risiko:

Petroleumsprodukter kan indgå, men da tætningsmidler oftest er i pastaform, er risikoen betydeligt mindre end for flydende produkter, se petroleumsprodukter​​. Visse tætningsmidler kan være kraftigt irriterende. Uhærdet fugemasse og fugeskum af polyurethant


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv et glas væske, gerne mælk, til fortynding. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.
Redaktør