Tændvæsker (til gril)

Risiko:

Ofte petroleumsprodukter med lavt indhold af aromatiske kulbrinter (og derfor relativt lugtfrie), se petroleumsprodukter​​.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Giv nogle spiseskefulde væske, gerne fløde. Tag på skadestue, hvis barnet kaster op, får hoste, feber eller bliver sløvt, eller hvis den indtagne mængde er over 1 dl.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab eller rum. Opbevares børnesikkert og holdes uden for børns rækkevidde også under igangværende grillning.
Redaktør