Stempelfarver (til metal og gummistempler)

Risiko:

Ufarlig i mindre mængder, f.eks. at slikke på stempelpuden.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv et glas væske, gerne mælk, til fortynding. I tvivlstilfælde kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

Refillflasken opbevares utilgængeligt for børn.
Redaktør