Solution (gummilim)

Risiko:

Anvendes bl.a. til lapning af cykelslanger. Ofte indgår 1,1,1 trikloretan eller trikloretylen. Forgiftningsrisikoen er dog lille, hvis børn bider i tuben. Opløsningsmidlet indebærer risiko ved intensiv indånding (sniffing) eller ved indtagelse af solution.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv et glas væske til fortynding. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kan behandlende læge rette henvendelse fil Giftlinjen for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab.
Redaktør