Skibsmaling

Kaldes også: 

Bundmaling. 

Risiko: 

Afhængigt af produkt. Tungtopløselige metalforbindelser af f.eks. kobber, tin og bly kan indgå. Se kobberforbindelser, tinforbindelser og bly.
Moderne malinger ofte af to-komponenttype, f.eks. epoxy. Opløsningsmidlet kan indebære en risiko. Se petroleumsprodukter, toluen, xylen. Slibning af tør farve samt svejsning af malede plader kan indebære en risiko for forgiftning ved indånding.

Forholdsregler: 

Hvis du er i tvivl, ring Giftlinjen på 82 12 12 12. 
Kontakt vagtlæge, hvis barnet kaster op, får hoste, feber eller bliver sløvt i løbet af 4 - 6 timer efter indtagelsen, eller hvis den indtagne mængde er over et par slurke. 

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde. 


Redaktør