Skibsmaling

Risiko:

Tungtopløselige metalforbindelser af f.eks. kobber, tin og bly kan indgå. Se kobberforbindelser, tinforbindelser og bly. Opløsningsmidlet kan indebære en risiko. Se petroleumsprodukter, toluen, xylen. Slibning af tør farve samt svejsning af malede plader


Forholdsregler:

Tag på skadestue, hvis barnet kaster op, får hoste, feber eller bliver sløvt i løbet af 4 - 6 timer efter indtagelsen, eller hvis den indtagne mængde er over et par slurke. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst skab. Følg brugsanvisningen.
Redaktør